Nemažai įmonių vykdo savo paruotų prekių aptarnavimą ir teikia kitas paslaugas, kaip prekių pristatymas, nupirktų prekių montavimas pas klientą ir pan.

Serviso paslaugų valdymo automatizavimui skirtas AIVA PASLAUGŲ modulis.

 

Programa parodo darbų užsakymų sąraše tuos užsakymus, kuriuose yra darbai, leidžia peržiūrėti užsakytus darbus, paskirti vykdytojus ir nurodyti, kada turi būti pradėti ir kada pabaigti darbai. Taip pat kiekvienam užsakymui galima priskirti, kokius veiksmus ir kas bei kada turi atlikti, perduoti juos vykdymui.

 

         Klientas su savo slaptažodžių gali interneto svetainėje užregistruoti savo nusiskundimą, kuris bus matomas darbų sąraše, jam bus paskiriami vykdytojai ir įvykdymo terminai bei pažymima, kada darbas įvykdytas. Įvykdymo eigą gali matyti prisiregistravęs klientas.

 Modulio funkcijos:

   

1. Užsakytų darbų valdymas

 

2. Parduotos įrangos serviso darbų valdymas

·         Užsakytų darbų peržiūrą pagal registravimo ir planines datas

 

·         Parduotos įrangos garantinio ir pogarantinio termino įvedimas

·         Vykdytojų – padalinių ir planinių datų  priskyrimas

 

·         Parduotos įrangos garantinių ir pogarantinių darbų įvedimas

·         Darbų atlikimo datų įvedimas

 

·         Įrangos, kuriai baigiasi garantinis terminas ataskaita

·         Veiksmų ir vykdytojų pasirinkimas ir priskyrimas darbams

 

·         Įrangos, kuriai priklauso pogarantinis aptarnavimas ataskaita

·         Veiksmų atlikimo pažymėjimas

 

·         Paskyros garantiniam ir pogarantiniam aptarnavimui spausdinimas

3. Periodiškai teikiamų paslaugų valdymas

 

4. Neatitikčių valdymas pagal ISO kokybės sistemą

·         Paslaugų periodiškumo nustatymas (kas kiek mėnesių)

 

·         Neatitikčių pagal klientų skundus registravimas

·         Paslaugų, kurios turi būti vykdomos tam tikrą mėnesį, ataskaita

 

·         Neatitikčių ataskaitos išvedimas pagal datas ir klientus

·         PVM sąskaitos faktūros spausdinimas paslaugoms už mėnesį

 

·         Neatitikčių įvykdymo įvedimas

·         Atspausdintų už mėnesį paslaugoms faktūrų sąrašas

 

 

5. Klientų nusiskundimų registracija per interneto svetainę

 

 

·         Nusiskundimo registracija

 

 

·         Nusiskundimo parodymas darbų vykdymo sąraše

 

 

·         Nusiskundimo eigos peržiūra svetainėje

 

 

 

 Privalumai ir nauda

    AIVA  PASLAUGŲ modulio įdiegimas leidžia pagerinti klientų aptarnavimą, žymiai sumažina darbo sąnaudas apskaitai ir apskaitos dokumentų spausdinimui, didina įmonės darbuotojų valdymo efektyvumą.

 

Privalumai

 

Nauda

·         Paprasta paskirstyti ir kontroliuoti darbus 

 

·         Efektyvesnis užsakymų vykdymas, geresnis aptarnavimas

·         Įrangos pardavimo informacija panaudojama valdymui

 

·         Mažiau darbo sąnaudų, geresnis aptarnavimas

·         Užsakymų informacija panaudojama periodinių paslaugų apskaitai

·         Klientai gali užregistruoti savo nusiskundimus per interneto svetainę

 

·         Mažiau darbo sąnaudų apskaitai ir dokumentų spausdinimui

·         Geresnis klientų aptarnavimas. Taupomas laikas.

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Prekių neatikčių registracijos ir serviso sistema
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt