AIVA sistema pagal 2014-2020 Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto "Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui" priemonę Nr.13.1.1-LVPA-K-860 "E-komercijos modelis "Covid-19" įgyvendina projektą "El. komercijos paslaugų ir savitarnos sistemos kūrimas".

 

Projekto tikslas - sukurti el. parduotuvę ir ją integruoti į turimą išteklių valdymo sistemą, siekiant padidinti pardavimų kiekius ir pajamas.

El. parduotuvėje bus platinama kuriama programinė įranga ir kuriama nauja paslauga - įmonėms nuomotis programinę įrangą gamybos valdymui.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į Covid-19 pandemiją priemonė.

 

AIVA sistema dalyvauja  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms dirbtinio intelekto sprendimų gamybos valdymui kūrimo srityje paieška EĮT  renginiuose“ .

   Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. 

   Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.  
   Projekto metu planuojama dalyvauti 6-se renginiuose.
 Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.). 
   Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

   Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

    

 

      Aiva sistema pagal 2014-2020 Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo priemonę  "Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai" įgyvendina  projektą "Sumani projektinės gamybos verslo valdymo procesų automatizavimo sistema "AIVA INDUSTRY 4.0".

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos:

    Gamybinės įmonės, vykdančios nestandartinę projektinę gamybą kompleksinės konstravimo, tiekimo ir gamybos optimalaus procesų valdymo sistemos  sukūrimas ir jos išbandymas praktikoje.

    Skaitinių duomenų iš projektavimo programų panaudojimo gamybos valdymui galimybių tyrimas ir praktinė realizacija.

   Gaminių konstruktorių optimalios darbų planavimo metodikos sukūrimas bei jos programinis realizavimas.

    Metodikos sukūrimas siekiant optimaliai paskirstyti  gamybos operacijų užduotis gamybos resursams nestandartinės gamybos atveju ir jos programinė realizacija.

    Darbininkų paskirstymo ir darbo laiko optimalaus plano sudarymo nestandartinėje gamyboje  metodikos sukūrimas ir programinė  realizacija.

    Medžiagų tiekimo nestandartinei projektinei gamybai optimalaus planavimo metodikos sukūrimas ir jos praktinė realizacija.

    Gamybos valdymo sistemos ir staklių apjungimo galimybių tyrimas ir praktinė realizacija.

    Šiomis veiklomis siekiama  sukurti sumanios gamybos procesų valdymo sistemos prototipą AIVA INDUSTRY 4.0 . Bus realizuoti verslo  valdymo procesų planavimo optimizavimo programos moduliai, realizuoti interfeisai su  gaminių projektavimo programomis, realizuoti interfeisai su kompiuterizuotomis ir paprastomis staklėmis, sukurti nauji programos moduliai išmanaus staklių aptarnavimo, lankstaus darbo tabelio suformavimo, darbininkų ir įrankių vietos nustatymo tam panaudojant RFID technologijas.

    Projekto metu siekiama sukurti sumanios gamybos procesų valdymo sistemos prototipą AIVA INDUSTRY 4.0. Numatoma realizuoti šiuos modulius: verslo valdymo procesų planavimo optimizavimo, skaitinių duomenų gavimo iš CAD sistemų ir tiesioginio panaudojimo gamybos valdymo funkcijoms, suplanuotų užduočių perdavimo darbo centrams ir atgaliniam ryšiui apie užduočių vykdymą bei staklių gedimus. Taip pat bus modifikuoti esami programos moduliai, kad visa sistema maksimaliai būtų valdoma dirbtinio intelekto.

     Projekto išlaidų suma 353 192,73 Eur, skirta finansavimo suma 158 936,76 Eur.

     Projektas vykdomas nuo 2018 m. liepos mėn. iki 2020 m. liepos mėn.

     Projektas finansuojamas  iš Europos regioninės plėtros fondo.

     Projektas įvykdytas. 

 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt