Išlaidos įrankiams ir mechanizmams sudaro nuo 10 iki 30% bendros projektų kainos, todėl svarbu kuo efektyviau juo panaudoti. Sumažinti šias išlaidas Jums gali padėti AIVA mechamizmų ir įrankių planavimo ir apskaitos sistema.

 Kokias valdymo  funkcijas galite automatizuoti jos pagalba ir kaip vyksta tarp jų duomenų apskeitimas  parodyta paveikslėlyje.

Pagrindinės priežastys, kodėl statybinė įranga panaudojama neefektyviai yra didelės  įrangos prastovos dėl prasto planavimo, gedimai dėl prastos įrangos priežiūros, laiko gaišimas kai įrankiai ieškomi dėl prastos apskaitos, įrankių vagystės dėl nepakankamos jų kontrolės perduodant naudotis.

Jei savų mechanizmų projektų darbų vykdymui nepakanka, tenka juos nuomoti iš kitų įmonių. Tada kyla problema kaip greitai surasti kas turi reikalingam periodui projektui reikalingus mechanizmus ir gali juos išnuomoti

Kai kurios statybų bendrovės turimus savus mechanizmus ne tik naudoja saviems projektams bet ir nuomoja. Tuo atveju kyla problema kaip suderinti norą daugiau uždirbti iš nuomos ir kas nenukentėtų savi projektai.

Priimant užsakymus reikalinga žinti ar  šiuo metu yra laisva reikalinga klientui įranga sandėlyje ir kada bus laisvaa jau išnuomota . Vienais atvejais kaina reikia suskaičiuoti iš anksto priklausomai nuo planuojamų dienų skaičiaus, o kitais pagal faktą, kai klientas gražina išnuomotą įrangą. Be to, reikalinga paruošti dokumentus- komercinį pasiūlymą, sąskaitą išankstiniam mokėjimui, nuomos sutartį, perdavimo aktą.

Sudarius nuomos sutartį, reikia užregistruoti įrangos perdavimą klientui ir vėliau gražinimą, registruoti įrangos defektus po nuomos, spausdinti sąskaitas už nuomos paslaugas.

Vis tai užima daug laiko ir sąnaudų, galimos klaidos.

Galime pasiūlyti kelis sprendimus, kurie padės sumažinti projektų išlaidas įrankiams ir mechanizmams

1)      Įrankių apskaitos sistemą. Lengvai ir paprastai apskaitysite kam perduotas įrankis, todėl sumažinsite  pamestų, sulaužytų įrankių skaičių, geriau juos panaudosite ir todėl mažiau teks nuomoti. Daugiau apie įrankių apskaitą Įrankių apskaita RFID technologija

2)      Savų įrankių ir mechanizmų planavimo projektams ir užsakymo sistemą. Geriau planuosite, todėl daugiau panaudosite savo įrangą ir mažiau išleisite pinigų nuomai. Daugiau apie šią sistemą Įrankių ir mechanizmų planavimas ir užsakymas

3)      Nuomojamų įrankių planavimo, užsakymo ir grąžinimo kontrolės sistemą. Galėsite  lengvai ir greitai apklausti  Internetu nuomotojus, greičiau surasti ir gauti geresnes kainas, geriau kontroliuosite grąžinimo terminus, todėl mažiau vėluosite įrankius grąžinti ir mažiau mokėsite už nuomą

4)      Įrankių ir mechanizmų nuomos valdymo sistemą. Šios sistemos pagalba galėsite lengvai priimti užsakymus ir išnuomoti savo įrankius ir mechanizmus tais periodais, kad jiems jie nereikalingi savo objektuose, ir gauti papildomai pajamų

5)      Įrankių ir mechanizmų techninio aptarnavimo sistemą. Šios sistemos pagalba galėsite sudaryti periodinio aptarnavimo planus, registruoti gedimus, planuoti ir valdyti remonto darbus, užsakyti darbus bei detales kituose įmonėse. Operatyviai valdydami ir apskaitydami aptarnavimo ir remonto sumažinsite prastovas dėl gedimų ir išlaidas remontui.

6)      Galime užprogramuoti ataskaitą, kurioje palyginsime paskaičiuotas sąmatoje projekto išlaidas įrankiams ir mechanizmams su faktinėmis savų ir nuomotų įrankių išlaidomis. Tai padės jums geriau kontroliuoti projekto išlaidas, bei tiksliau paskaičiuoti sąmatas naujiems projektams

Žemiau rasite pagrindinių sistemos posistemių aprašymus. Kiekvieną iš šių posistemių galite diegtis ir atskirai pagal tai kas Jums šiuo metu aktualiausia.

 

 

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Mechanizmų nuomos užsakymas tiekėjams iš paraiškų projektams plano
  Įrankių išdavimo-grąžinimo apskaitos sistema panaudojant RFID žymes
  Įrankių ir mechanizmų planavimo projektams, perdavimo-grąžinimo apskaitos sistema
  Mechanizmų ir įrankių remonto ir aptarnavimo valdymo sistema
  Savų mechanizmų ir įrankių nuomos valdymo sistema
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt