Statybų bendrovėse įvairi normatyvinė informacija,tokia kaip darbų, medžiagų ir mechanizmų įkainiai laikoma Excel failuose arba naudojamasi vienos iš sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA, SES, Prosama ) duomenų baze. 


Tačiau kiekvienos įmonės darbų, medžiagų, bei mechanizmų panaudojimo savikaina skiriasi. Specializuotos įmonės dažnai naudoja tas pačias medžiagas, naudojasi tų pačių įrankių nuomos įmonių paslaugomis. Todėl reikalinga individuali įmonės normatyvinė duomenų bazė kur būtų galima laikyti visą reikalinga sąmatų ruošimui, tiekimo ir nuomos valdymui, bei įrankių apskaitai normatyvinę informaciją. 


Tokią savo įmonės duomenų bazę, su medžiagų, darbų, mechanizmų ir katalogais galima sukurti AIVA STATYBA programos Katalogo modulio pagalba.


Medžiagų kataloge g.b. laikomos dažniausiai naudojamos medžiagos, jų galimi tiekėjais, tiekėjų siūlomos medžiagų kainos. Šią informaciją galima patiems importuoti iš tiekėjų kainininkų arba Internetu apklausti tiekėjus, kurie patys gali įvesti į duomenų bazę duomenis apie savo medžiagas ir kainas.


Mechanizmų kataloge g.b. laikomi įmonės turimi bei dažniausiai nuomojami įrankiai ir mechanizmai su jų panaudojimo darbams  savikainomis, įvairių tiekėjų kainomis.


Darbų kataloge g.b. Laikomi darbų pavadinami, savikainos, normatyvinės kainos sąmatų skaičiavimui. Darbai gali būti komplektuojami darbo jėga, mechanizmais ir medžiagomis su savais normatyvais. Ruošiant katalogą, darbai su jų normatyvais gali būti suimportuoti iš sąmatų, paruoštų kitomis programomis ir po to rankiniu būdu pakoreguoti kad juose būtų realios savikainos ir matytųsi skirtumai nuo normatyvinių kainų, naudojamų projektų sąmatų skaičiavimui.  


Apgyvendinimo vietų kataloge g.b. Laikomos informacija apie galimas darbininkų apgyvendinimo vietas užsienyje.


Tokia sukurta normatyvinė duomenų bazė toliau AIVA STATYBA  programoje gali būti naudojama šiems tikslams :

1) projektų sąmatų sudarymui

2) medžiagų tiekėjų kainų, mechanizmų nuomos kainų ir subrangovų darbų kainų apklausai Internetu

3) Įrankių ir mechanizmų kalendoriniam  planavimui projektams bei apskaitai panaudojant RFID technologiją

4) darbininkų komandiruojamų statybos darbams į užsienį aprūpinimo įrankiais, transportu bei apgyvendinimu planavimui


Vieningos įmonės normatyvinės duomenų bazės sukūrimas gali padėti statybų bendrovėms tiksliau įvertinti darbų savikainas ir laimėti daugiau konkursų arba išvengti didelių nuostolių, automatizuoti kainų apklausą Internetu, įdiegti šiuolaikinę resursų planavimo ir apskaitos sistemą.

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  AIVA Katalogo sprendimas statybai
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt