Nemažai įmonių nėra staklių gedimų automatizuotos apskaitos sistemos, todėl sunku sukontroliuoti ar staklių gedimai šalinami efektyviai, mažėja įmonės darbo našumas.

Skaitmenizuouta gedimų registracijos ir apskaitos sistema tampa būtina automatizuojant gamybos planavimą, kad planuojant  būtų glaima įvertinti sugedusias stakles ir kada jas planuojama pataisyti.

Skaitmenizuota gedimų registracijos ir apskaitos sistema tampa būtina automatizuojant gamybos planavimą, kad planuojant  būtų galima įvertinti sugedusias stakles ir kada jas planuojama pataisyti.

AIVA staklių ir įrengimų monitoringo ir aptarnavimo sistema padės jums organizuoti ir valdyti gamyklos įrengimų ir staklių periodinio aptarnavimo, gedimų šalinimo bei remonto darbus.

Sistema padės sudaryti metinį įrengimų aptarnavimo planą, nurodant kokią savaitę kokiam įrengimui reikia atlikti profilaktinius aptarnavimo darbus. Iš šio plano atėjus suplanuotam laikui programos pagalba suformuosite darbų užduotis bei užsakymus aptarnavimui reikalingoms medžiagoms ir detalėms, o sistema paskaitys jų anaudojimą .

Įrengimų eksploatacijos metu atsirandančius darbo trikdžius ir gedimus gali užregistruoti darbininkas tame pat terminale, kuriame jis gauna ir valdo gamybos užduotis.

Užregistravus įrengimo gedimą ar darbo trikdį, programa kartu sustabdo ir vykdomo darbo trukmės skaičiavimą kol gedimas bus nepataisytas. Kartu programa automatiškai suformuoja ir išsiunčia pranešimą stakles aptarnaujančiam darbuotojui.

Technikas gali suplanuoti ir užregistruoti kada pataisys įrengimo gedimą. Gamybos planavimo programa tuo periodu neplanuos užduočių tam darbo centrui

Sistemos įdiegimo variantai

Staklių ir kitų įrengimų remonto ir aptarnavimo sistema panaudojant AIVA programą gali būti realizuojama dvejopai:

1) kaip viena iš AIVA GAMYBA procesų valdymo sistemos funkcijų-tada daugelis jai reikalingų funkcijų (Katalogas, Tiekimas, Sandėlių apskaita ir kt) naudojamos bendrai, papildomai įdiegiant tik kelias specialiai staklių aptarnavimui skirtas funkcijas, todėl sistemos įdiegimas yra santykinai nebrangus;

2) kaip savistovi sistema,-tada staklių aptarnavimo valdymui reikalinga įdiegti daugiau AIVA programos funkcijų ir tada tokios sistemos kaina yra daug didesnė negu pirmo varianto.

 Nauda

 Programos panaudojimas padeda sumažinti staklių prastovas dėl gedimų ir taip padidinti jų našumą. Be to, staklių planuojamos prastovos bus įvertinamos planuojant gamybos procesą (žr. Ganto grafiko aprašymą)

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Gamyklos įrengimų ir staklių aptarnavimo ir remonto valdymo sistema
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt