Daugelis gamybos įmonių susiduria su gamybos planavimo, gamybos užduočių valdymo ir apskaitos, medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitos gamyboje problemomis. Ypač jos aktualios, kai įmonė gamina vienetinius nestandartinius ar mažomis partijomis  klientų užsakymus 

AIVA Gamybos valdymo sistema padės išspręsti šias problemas ir greičiau bei su mažesnėmis sąnaudomis atlikti klientų užsakymus. Žemiau parodytos pagrsindinės sistemos posistemės ir jų tarpusavio ryšiai.

 

 

Užsakymų gamybai planas sudaromas  sudaromas automatiškai iš klientų užsakymų, kuriuos užregistruoja komercijos skyrius (Žr. AIVA CRM sistemos aprašymą) bei vidinių užsakymų standartiniams gaminiams sandėlio papildymui. Vidinius užsakymus suformuoja programa  pagal iš anksto nustatytas minimalias ir maksimalias normas sandėlio atsargų normas.

IŠ Užsakymų gamybai sąrašo programa suformuoja pusgaminių ir galutinių gaminių surinkimo gamybos planus.  

Iš gamybos planų vyksta medžiagų surinkimas ir perdavimas į gamybą, galima atspausdinti paskyras  medžiagų surinkimui ir operacijų vykdymui. 

Toliau gamybos planavimo modulis automatiškai suplanuoja kiekvieno užsakymo gamybos procesą ir sudaro gamybos kalendorinius planus kiekvienam darbo centrui, parodo kokie

darbo centrai bus apkrauti labiau, o kurie mažiau. Planavimo rezultatai parodomi gamybos planuose  ir darbo centrų Ganto kalendoriniuose  grafikuose.

Medžiagų surinkimas iš sandėlio pusgaminių gamybai vyksta iš pusgaminių gamybos plano, kuriame programa parodo kada ir kokias medžiagas surinkti ir perduoti į gamybos vietas.   Pasirinkus iš plano pusgaminių užsakymą, programa automatiškai surinks iš sandėlio reikalingas gamybai medžiagas ir perkels į gamybą. Surinkimo fizinei kontrolei galima naudoti paprastus skenerius arba kaupiklius skenerius su specialia surinkimo kontrolės AIVA aplikacija. 

Analogiškai vyks ir detalių bei pusgaminių surinkimas  šviestuvų gamybai iš šviestuvų gamybos plano.

Suplanuotas gamybos užduotis programa pateiks darbuotojams terminaluose.

Darbuotojui prisiregistravus prie gamybos terminalo pav., RFID kortele, programa parodys  tai dienai suplanuotas užduotis ir darbo centrą, kuriame jis tas užduotis turi atlikti. Jei prie vieno darbo centro tuo metu nėra darbo, programa jam parodys suplanuotas tai dienai  užduotis, kurias gali atlikti šis darbuotojas   kitame  darbo centre.

Darbininkas pradėdamas darbą pasirinks terminale suplanuotą jam  užduotį ir patvirtins jos pradžią. Pabaigęs užduotį patvirtins jos atlikimą. 

Užsakymų gamybos operacijų vykdymo eigą gamybos vadovai gali stebėti gamybos operacijų plane-ataskaitoje, kurioje matosi koks darbininkas kuria tuo metų operacija atlieka, kokios operacijos atliktos, o kurios dar ne.

Medžiagų bei pagamintų pusgaminių ir gaminių apskaita atliekama automatiškai, kai darbininkas atžymi paskutinės operacijos atlikimą. Programa nurašys  pagal apskaičiuotas normas medžiagas, paskaičiuos gamybos savikainą ir užpajamuos produkciją,- pusgaminius ir gaminius, į sandėlį. 

Rankinis kiekio įvedimas  reikalingas tik tuo atveju jei medžiagų sunaudojama daugiau nei pagal normas arba jei norima iš naujo užpajamuoti medžiagų likučius su kitomis charakteristikomis, pav. išmatavimais. 

Iš gamybos apskaitos duomenų realiu laiku galima pažiūrėti užsakymų gamybos faktinės savikainos ir pelno, pagamintos produkcijos, gamybos operacijų, staklių ir darbuotojų apkrovimo analizės, darbuotojų atlyginimų už atliktus darbus ataskaitas

Kodėl  verta įsidiegti AIVA gamybos valdymo sistemą

1)    sumažinsite 50-70% darbo laiko sąnaudas gamybos valdymo užduočių atlikimui. Kuo daugiau valdymo uždavinių ir darbo vietų automatizuosite, tuo bus didesnė laiko ir atlyginimų ekonomija, todėl augant įmonei reikės priimti  mažiau  darbuotojų 

2)    5-20%  padidinsite esamų įmonės resursų,- staklių ir darbo jėgos, panaudojimo efektyvumą ir taip sumažinsite gamybos savikainą ir padidinsite pelną. Dėl geresnio operatyvinio planavimo ir kontrolės, resursai mažiau prastovės, o dėl pažangesnės skatinimo sistemos įdiegimo, darbininkai bus labiau suinteresuoti darbu.  

3)   gamybos procesus matysite ir galėsite kontroliuoti realiu laiku ir priimti geresnius sprendimus

4)    galėsite nesunkiai įdiegti gamyboje apmokėjimo nuo atliktų gamybos  operacijų sistemą ir taip padidinti darbo efektyvumą.

 AIVA gamybos valdymo sistemos privalumai

1)    automatizuosite ne tik apskaitą, bet procesų valdymą, o tai reiškia aukštesnį automatizacijos lygį, mažiau  rankinio darbo ir didesnę  ekonomiją.

2)    AIVA GAMYBA sistema turi išvystytą  funkcionalumą nestandartinių,-pritaikomų klientų poreikiams, sudėtingų gaminių, bei projektinių gaminių valdymo funkcijų automatizavimui.

3)    sistemoje realizuotas “dirbtinio intelekto” algoritmas, kai pati sistema suplanuoja ir perplanuoja gamybos procesą bei paskirsto užduotis vykdytojams pagal jų sugebėjimus. Todėl gamybos resursai,-įrengimai ir žmonės mažiau prastovi, greičiau atliekami užsakymai, o gamybos vadovams lieka daugiau laiko spręsti strategines gamybos valdymo problemas.

4)    Gamybos valdymo sistema yra integruota į vieną sistemą kartu su CRM ir tiekimo valdymo sistema.

Žemiau parodyti pagrindiniai gamybos valdymo moduliai ir jų aprašymai

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Nestandartinės 1 lygio gamybos procesų valdymo sistema
  Nestandartinės 2 lygių gamybos procesų valdymo sistema
  Nestandartinės 3 lygių gamybos procesų valdymo sistema
  Nestandartinės daugialygės gamybos procesų valdymo sistema Šis sistemos variantas tinka sudėtingų gaminių, kaip gaminiai gaminami iš surenkamų nmazgų, o mazgai iš ktų mazgų ir t.t. bei kai kurios detalės gali pasikartoti visų lygių mazguose ir jos turi būti gaminamos kartu
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt